Stiebel Eltron – dynamiczne i statyczne piece akumulacyjne, pompy ciepła Stieber Eltron, bojlery i przepływowe podgrzewacze wody, jaki kupić piec akumulacyjny Stiebele Eltron, Aeg, Inproel, Dimplex, Thermoval

Poradnik elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego - jak dobrać i jaki kupić piec akumulacyjny

Dynamiczne piece akumulacyjne

To nowoczesne, elektryczne urządzenia grzewcze, zdolne do magazynowania ciepła uzyskanego wyłącznie w oparciu o tańszy prąd i oddawania go w miarę potrzeb użytkowników.

 • Dynamiczne piece akumulacyjne charakteryzują się dużą zdolnością akumulacji ciepła. Magnetytowy blok akumulacyjny rozgrzewa się do temperatury ponad 700oC i może oddawać ciepło bez dodatkowego zasilania energią elektryczną nawet przez kilkanaście godzin !
 • W kolejnych okresach ładowania, pobierana ilość energii stanowi różnicę pomiędzy zadanym poziomem załadowania i ilością pozostałą z poprzednich okresów gromadzenia ciepła.
 • Zalecany system pogodowego sterowania ilości gromadzonego w piecach zapasu ciepła, optymalizuje koszty eksploatacji i znacznie podnosi komfort użytkowania urządzeń.
 • Nowoczesna, warstwowa izolacja termiczna w znacznym stopniu ogranicza niekontrolowane oddawanie ciepła. Rozgrzane i nie rozładowywane, dynamicznie urządzenie może przechowywać zapas ciepła nawet przez kilka dni. 
 • Wbudowany wentylator jest uruchamiany przez regulator temperatury pomieszczenia i bezgłośnie wydmuchuje ciepło aż do osiągnięcia danej temperatury. Wówczas następuje jego wyłączenie.
 • W wypadku okresowych przerw w dostawach energii elektrycznej - nasze ogrzewacze zapewniają możliwość zmagazynowania odpowiedniej ilości ciepła i racjonalnego oddawania go do pomieszczenia mimo okresowego braku zasilania. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają maksymalne wydłużenie okresu ogrzewania w przerwach zasilania.

Oferowane przez nas, dynamiczne piece akumulacyjne to kilka typoszeregów urządzeń, z których jesteśmy w stanie wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla każdego klienta. Najogólniej podzielić je można na:

 •  ogrzewacze standardowe, o głębokości ok. 24,5 cm- bardzo wydajne i nieco tańsze
 •  ogrzewacze płaskie, o głębokości19,7 cm- bardziej ekskluzywne oraz nieco droższe. Istnieje możliwość montażu na ścianie w pozycji wiszącej

 

Statyczne piece akumulacyjne

To unowocześnione wersje pieców akumulacyjnych, które znane były w Polsce od kilkudziesięciu lat. Sto elektryczne urządzenia grzewcze, zdolne do magazynowania ciepła

uzyskanego wyłącznie w oparciu o tańszy prąd i spowolnionego oddawania go do otoczenia.

Statyczne piece akumulacyjne gromadzą mniej ciepła, niż piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. W praktyce, nie ma również możliwości kontrolowania tempa oddawania ciepła, przez co są one rekomendowane do pomieszczeń, w których komfort ogrzewania jest mniej istotny niż utrzymanie niskich kosztów inwestycji. Do osiągnięcia komfortu ogrzewania i relatywnie najniższych kosztów eksploatacyjnych, zalecane jest zastosowanie dynamicznych pieców akumulacyjnych.

 • Statyczne piece akumulacyjne charakteryzuj się zdolnością akumulacji ciepła. Magnetytowy blok akumulacyjny rozgrzewa się do temperatury około 400oC i może oddawać ciepło bez dodatkowego zasilania energią elektryczną przez kilka godzin. Im dłuższy czas od zakończenia ładowania, tym mniej intensywne jest ogrzewanie, które odbywa się głównie poprzez promieniowanie od ciepłej obudowy pieca.
 • W praktyce, do kolejnego okresu ładownia piec zużywa cały zgromadzony zapas ciepła i ilość pobieranej energii jest porównywalna w kolejnych okresach dostępności taryfy nocnej, dla danego poziomu ustawienia regulatora ładowania.
 • Nowoczesna technika izolacyjna zapewnia optymalne obniżenie strat cieplnych (częściowo ogranicza oddawanie ciepła przy dużym poziomie naładowania pieca).
 • Wbudowany kanał konwekcyjny z regulowaną klapą, w ograniczonym zakresie umożliwia zwiększenia lub zmniejszenie tempa oddawania ciepła.
 • Statyczne piece akumulacyjne cechuj się bezszumową pracą i kompaktowymi gabarytami. Dzięki głębokości zaledwie 17 cm, bezproblemowo mieszczą się nawet w bardzo małych pomieszczeniach.
 • Jednofazowe zasilanie oraz bezproblemowy montaż, umożliwiają szerokie ich zastosowanie i stosunkowo łatwe podłączenie.

Oferowane przez nas, statyczne piece akumulacyjne to dwa typoszeregi urządzeń. Typoszereg ETC-M – z regulacją ręczną oraz typoszereg ETC-A – z regulacją automatyczną.

 

Wymogi instalacyjne i sterowanie

Dynamiczne piece akumulacyjne działają w oparciu o dwutaryfowe rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Każdy użytkownik może wystąpić do terenowo właściwego Rejonu Energetycznego z wnioskiem o przydział mocy dla celów ogrzewania elektrycznego i zainstalowanie dwutaryfowego licznika energii elektrycznej. Rejon Energetyczny uwzględni taki wniosek w miarę posiadanych możliwości obciążenia instalacji energetycznej w danym miejscu.

Ze względów technicznych, instalacja zasilająca powinna spełniać określone wymogi. W miejscu montażu ogrzewacza, po jego prawej stronie (patrząc od frontu), należy przygotować dwa podłączenia elektryczne:

 • instalacji trójfazowej lub - dla pieców o mocy do 2 kW – alternatywnej instalacji jednofazowej, załączanej poprzez stycznik w okresach tańszej taryfy zakupu energii elektr. (zalecany przewód: 5 x 2,5 mm2 - trójfazowo; 3 x 2,5 mm2 - jednofazowo)
 • instalacji jednofazowej, o ciągłym zasilaniu, niezależnie od taryfy zakupu energii (zalecany przewód: 3 x 1,5 mm2 )

Ponadto, przewidzieć należy przewodowe połączenie ogrzewacza z regulatorem temp.(zalecany przewód: 3x 0,5 mm2 ). Chcąc uniknąć natynkowego położenia tego przewodu, należy położyć peszel do przeprowadzenia go podtynkowo. Lokalizacja regulatora pomieszczenia powinna umożliwiać pomiar średniej temp. w pomieszczeniu, nie być narażona na działanie promieni słonecznych. Zalecana wysokość montażu - ok.100 -120 cm. od podłogi.

Zasada budowy i działania dynamicznych ogrzewaczy akumulacyjnych przewiduje instalację wspomnianych powyżej regulatorów temperatury pomieszczenia, które sterują pracą urządzeń W naszej ofercie dostępne są następujące rodzaje tych sterowników:

 • zewnętrzne regulatory analogowe, bez możliwości programowania czasu pracy
 • zewnętrzne regulatory elektroniczne, z możliwością programowania czasu pracy i poziomu temperatury
 • wbudowane regulatory termomechaniczne bez możliwości programowania czasu pracy
 • wbudowane regulatory elektroniczne bez możliwości programowania czasu pracy

Możliwe jest również zastosowanie innych, dostępnych w naszej ofercie regulatorów temperatury pomieszczenia z powietrznym czujnikiem temperatury.

Przy większych instalacjach dynamicznego ogrzewania akumulacyjnego (powyżej trzech ogrzewaczy) uzasadnione jest zastosowanie automatycznego systemu regulacji procesem ładowania (gromadzenia ciepła) tych urządzeń. Elektroniczne, wyposażone w zewnętrzną sondę pogodową, urządzenie sterujące decyduje o wielkości zapasu ciepła gromadzonego w blokach grzewczych pieców. Działając w trybie ciągłym, urządzenie to gwarantuje komfortowe ciepło i optymalizuje zużycie energii elektrycznej.

Zestawienie instalacji zalecanych do podłączenia dynamicznych pieców akumulacyjnych (.doc 48 kB)

 

Korzyści ekonomiczne z zastosowania dynamicznych pieców akumulacyjnych

W warunkach polskiej struktury sprzedaży energii elektrycznej wykorzystanie naszych urządzeń pozwala na obniżenia kosztów ogrzewania nawet o około 50 % przy jednoczesnym wzroście komfortu użytkowania systemu grzewczego.

 • W wypadku możliwości wykorzystania dwutaryfowego rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej - cały pobór prądu do naładowania pieców może zawierać się w okresach, kiedy jest on tańszy (taryfy G-12, G12e i G12w – dla odbiorców indywidualnych, taryfy C-12a, C-12b - dla odbiorców komunalnych i komercyjnych, zasilanych z sieci niskiego napięcia mocą o wartości do 40 kW). Różnica w cenie energii stanowi zysk użytkownika przy jednoczesnej pewności, że przez całą dobę zapewniona będzie komfortowa temperatura pomieszczenia.
 • Mając na celu stałą kontrolę kosztów ogrzewania z wykorzystaniem naszych pieców akumulacyjnych, prowadzimy monitoring zużycia energii elektrycznej w kilku reprezentatywnych obiektach w Krakowie. W celu pełniejszego obrazu kosztów ogrzewania, jest wśród nich duże mieszkanie (pow.165 m2), wybudowane około roku 1920, nowy dom jednorodzinny (pow.165 m2), oraz nowe, wybudowane w ostatnich latach mieszkania. Z naszych obserwacji wynika, że średnie miesięczne koszty ogrzewania dynamicznymi piecami akumulacyjnymi przeczą powszechnemu przekonaniu o nieopłacalności ogrzewania elektrycznego !

W sezonie grzewczym 2010/2011, średnio w okresie 7 miesięcy sezonu grzewczego, koszty te wyniosły:

 • dla mieszkania w starym budownictwie – 2,61 PLN/m2
 • dla nowego domu jednorodzinnego– 3,15 PLN/m2
 • dla mieszkania w nowym budownictwie – 1,83 PLN/m2

Analizując zebrane dane, stwierdziliśmy również, że w monitorowanych obiektach około 80% łącznego zużycia energii elektrycznej przypadło na okresy, kiedy była ona prawie o połowę tańsza.

 

Dobór urządzeń

Dobór pieców akumulacyjnych do konkretnego obiektu powinien uwzględniać strat ciepła poszczególnych pomieszczeń. Będą one różne w zależności od konstrukcji, izolacji termicznej, otoczenia oraz lokalizacji obiektu. Dla zobrazowania różnic, przedstawiamy dwa przykładowe obiekty o porównywalnej kubaturze, różniące się pod względem potrzeb w zakresie ogrzewania:

1. Nie izolowany termicznie, murowany z pełnej cegły domek jednorodzinny ze starymi oknami skrzynkowymi, zlokalizowany w okolicach Zakopanego. Orientacyjny dobór mocy dynamicznych pieców akumulacyjnych dla poszczególnych pomieszczeń takiego domu, może oscylować na poziomie 65-75 W/m3 .

2. Nowe, wybudowane zgodnie z obowiązującymi obecnie normami mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Gdańsku, zlokalizowane pomiędzy innymi, ogrzewanymi lokalami. Orientacyjny dobór mocy dynamicznych pieców akumulacyjnych dla poszczególnych pomieszczeń takiego mieszkania, może oscylować na poziomie 45-50W/m3 .

Przedstawione powyżej różnice wynikają zarówno z konstrukcji i izolacyjności termicznej samej struktury budynku jak i z jego sąsiedztwa i lokalizacji. Zwarta struktura budynku wielorodzinnego powoduje wzajemne ogrzewanie się sąsiadujących ze sobą lokali. Lokalizacja w Gdańsku, nad łagodzącym klimat morzem, również wpływają na zmniejszenie mocy pieców, potrzebnej do zrekompensowania strat ciepła.

Sytuacja opisanego domu jednorodzinnego jest pod każdym względem gorsza. Sama struktura budynku traci znacznie więcej ciepła. Brak sąsiadów oraz lokalizacja w jednym z najzimniejszych miejsc w Polsce, pogłębiają potrzeby w zakresie wymaganej mocy pieców akumulacyjnych.

Tak duża rozpiętość wynika z różnych warunków izolacyjności termicznej ogrzewanych pomieszczeń. Im lepiej izolowane budownictwo: ściany gdzie współczynnik przenikania ciepła K zbliżony jest do 0,3 (właściwym dla nowoczesnych materiałów typu POROTHERM lub np. lekkich konstrukcji warstwowych stosowanych w tzw. domach kanadyjskich), okna o współczynniku K zbliżonym do 1,1 (nowe okna z szybami zespolonymi), tym niższa wartość mocy urządzeń grzewczych. Prawidłowy dobór mocy ogrzewaczy ma tym większe znaczenie, że - w wypadku budownictwa mieszkaniowego - do zgromadzenia właściwej ilości ciepła mamy 10 godzin w ciągu doby. Komfortową temperaturę musimy natomiast zapewnić przez całą dobę.

Analogiczną, orientacyjną wartość inwestycji szacuje się na 120-200 zł za 1m2 ogrzewanej powierzchni. W cenę wchodzą: urządzenia grzewcze, sterowniki, wykonanie instalacji zasilającej, montaż i uruchomienie systemu grzewczego.

Podane widełki wynikają z kilku powodów: struktury ogrzewanej powierzchni (mała ilość dużych pomieszczeń lub - alternatywnie duża ilość małych), wyboru tańszych, krajowych ogrzewaczy akumulacyjnych lub droższych zagranicznych.

Ostateczna wartość inwestycji określana jest indywidualnie dla każdego obiektu.

Na urządzenia zamontowane przez naszych instalatorów, udzielamy od dwóch do pięciu lat gwarancji.

W wypadku zainteresowania ofertę naszych pieców akumulacyjnych i potrzeby określenia wymaganej mocy poszczególnych urządzeń, sugerujemy kontakt z nami. Będziemy wdzięczni za podanie możliwie najbardziej szczegółowych informacji na temat Państwa domu, mieszkania albo obiektu komercyjnego. Na podstawie takich danych dobierzemy właściwe urządzenia. Zapraszamy !

 


Oferujemy produkty renomowanych marek, wśród których należy wymienić: INPROEL, AEG, STIEBEL ELTRON, ATLANTIC, THERMOVAL, SYSTEMAIR, LG, DIMPLEX, MASTER, SANYO, MCQUAY, MITSUBISHI ELECTRIC, THERMOSCREENS, DESA, ULRICH, WATT, ARISTON, FRICO, ELTERM, ENIX, ZIBRO, CHIGO, Pośrednio lub bezpośrednio współpracujemy z największymi firmami spedycyjnymi w Polsce. W celu sprawnej realizacji zamówień, ich centra logistyczne i oddziały zlokalizowane są w następujących miastach: Szczecin, Koszalin, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław, Legnica, Skawina, Opole, Konin, Kalisz, Łódź, Częstochowa, Kielce, Lublin, Katowice, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Rzeszów. Oprócz oferowanych na tej stronie dynamicznych i statycznych pieców akumulacyjnych, bojlerów elektrycznych, pomp ciepła, przepływowych podgrzewaczy wody posiadamy w swojej ofercie również promienniki podczerwieni, klimatyzatory, maty i kable do ogrzewania podłogowego, grzejniki elektryczne, konwektory, suszarki ręcznikowe, ręczniki drabinkowe, dmuchawy łazienkowe, kolektory słoneczne, elektryczne kurtyny powietrzne, nagrzewnice olejowe, nagrzewnica gazowa, nagrzewnice elektryczne, klimatyzatory przenośne, grzejniki przeciwwybuchowe oraz wiele innych urządzeń. Oprócz sprzedaży wykonujemy również usługi polegające na montażu wyżej wymienionych urządzeń oraz wykonawstwu do nich niezbędnej instalacji zasilającej i sterującej. Elektryk Kraków, instalacje elektryczne Kraków, montaż pieców akumulacyjnych, montaż bojlerów.